Bardzo nam miło, że udało Ci się trafić na naszą stronę i czytasz politykę prywatności, obowiązującą w naszej firmie. Oznacza to, że przykładasz wagę do swoich danych osobowych i są one dla Ciebie ważne, tak jak dla nas.

1. Kim jesteśmy?

Serwis Personalny Sp. z o.o. (zwana dalej spółką) z siedzibą w Poznaniu (60-218), przy ulicy Hetmańskiej 91; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000199545; NIP: 782 22 87 652 oraz REGON: 63456079, wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem KRAZ: 1428; jest tzw. administratorem danych osobowych. Co to oznacza dla Ciebie? Oznacza, że to spółka decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych, np. w jakim celu je zbiera, jak długo je przechowuje, kto ma do nich dostęp, jak je przetwarza, gdzie przechowuje, itp. Te wszystkich informacje są dostępne dla Ciebie poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!

2. Jakie dane zbieramy, do czego ich potrzebujemy i jak długo je przechowujemy?

Jakie dane zbieramy zależy od tego, czy jesteś kandydatem do pracy, naszym pracownikiem, czy Klientem.

 • Jeżeli jesteś naszym Klientem Twoje dane przetwarzać będziemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2017/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Co oznaczać będzie, że twoje dane są przez nas przetwarzane ze względu na łączącą nas umowę lub ze względu na przygotowanie oferty w celu nawiązania umowy. Dodatkowo przetwarzać będziemy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli ze względu na prawnie uzasadniony interes, czyli np. ochrony naszych praw czy obrony roszczeń.
  • Innym ważnym dla nas interesem jest przetwarzanie danych osobowych osób, które lubią nasz fanpage: „Serwis Personalny” lub są członkiem grupy: „Praca w Wielkopolsce”.
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami, np.: o podatku dochodowym, prowadzeniu ksiąg rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Okres ten może być wydłużony ze względu, np. na nasze roszczenia wobec Ciebie lub na podstawie osobnych przepisów obowiązującego prawa. A co z Twoimi danymi (np.: adresem e-mail, i innymi dobrowolnie podanymi danymi – informacji) jeżeli nie będziemy współpracować, a dane te zostały przez Ciebie podane w celu otrzymania od nas oferty? Będą one przechowywane przez nas do 3 miesięcy lub krócej, po tym czasie zostaną usunięte.
 • Jeżeli jesteś kandydatem do pracy (niezależnie, czy chcesz dołączyć do naszego zespołu w biurze, czy aplikujesz do pracy u naszego Klienta) Twoje dane przetwarzać będziemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ale tylko w zakresie tych danych, które określone zostały w Kodeksie pracy, to jest Twoje: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Jeżeli tylko te dane zostały przez Ciebie podane w Twoim CV, nie będziemy od Ciebie potrzebować zgody na ich przetwarzanie. Jeśli natomiast do Twojej aplikacji zostały dołączone dodatkowe informacje, np. numer telefonu, zdjęcie, zainteresowania – wówczas będziemy prosić Ciebie o dołączenie zgody na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Czasami zdarza się, że niektórzy kandydaci do pracy w swoim życiorysie wpisują, np. informację o swojej niepełnosprawności, o ile jest to ważna informacja dla pracodawcy, np. zakładu pracy chronionej, do którego składasz aplikację za naszym pośrednictwem, wówczas ważne jest by dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych – zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Jak długo będziemy przetwarzać (np. przechowywać CV i/lub list motywacyjny) Twoje dane? Jeżeli wyrazisz na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wystarczy, że wpiszesz do CV wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji do chwili odwołania zgody), wówczas będziesz w naszej bazie kandydatów do pracy, dopóki nie wycofasz tej zgody. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Co to oznacza dla Ciebie w praktyce? Oznacza to, że będziemy się z Tobą kontaktować w celu przedstawienia oferty pracy, jeżeli będzie ona zgodna z Twoimi umiejętnościami, posiadanym wykształceniem, czy doświadczeniem. Pamiętaj, że zgodę tą możesz zawsze wycofać, wystarczy, że wyślesz do nas e-maila na adres: dpo@serwispersonalny.pl wpisując w treści wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do procesów rekrutacji. Pamiętaj, by się podpisać. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji, Twoje dane (CV, list motywacyjny, itp.) usuniemy po zakończeniu prowadzonej przez nas rekrutacji. Możemy Cię również poprosić o dodatkową informację z Twojego CV w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Czasami Twoje dane przetwarzać będziemy na etapie rekrutacji na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jako pracodawcy, czy firmy rekrutującej dla innego podmiotu, którego nazwę zawsze podamy, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W jakiej sytuacji? Otóż, jeżeli praca do której aplikujesz wymagać będzie od Ciebie dodatkowych umiejętności, np. biegłej znajomości języka hiszpańskiego, możemy poprosić Cię o rozwiązanie testu potwierdzającego tę umiejętność.
 • Jeżeli jesteś naszym pracownikiem (niezależnie, czy zatrudnionym w naszym biurze, czy na podstawie umowy o pracę tymczasową lub zlecenie dla naszego Klienta) Twoje dane przetwarzać będziemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO czyli będziemy realizować umowę zawartą pomiędzy nami. Dodatkowo zobligowani jesteśmy do przetwarzania Twoich danych na podstawie przepisów prawa. Jakiego? W szczególności Kodeksu pracy, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Twoje dane osobowe, szczególnie związane z Twoim stanem zdrowia, np. wadą wzroku o której się dowiemy od lekarza medycyny pracy, przetwarzać będziemy na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO. Przetwarzania Twoich danych możemy także dokonywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO – czyli w celu ochrony Twoich żywotnych interesów, taka sytuacja będzie mieć miejsce niezmiernie rzadko, ale chcemy Ciebie o tym fakcie poinformować. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO Twoje dane przetwarzać będziemy zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem. Czyli jakim? W przypadku dochodzenia roszczeń, oceny twoje pracy, np. przez wgląd do treści e-maila służbowego, itp.
  • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Zgodnie z przepisami Twoje dane osobowe zawarte w aktach osobowych oraz dokumentacji powypadkowej, ubezpieczeniowej, podatkowej, pozostałej związanej z wykonywaniem umowy o pracę, będą przetwarzane przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (50 lat w przypadku pracowników zatrudnianych do 31 grudnia 2018 r. i 10 lat dla pracowników zatrudnionych od 01.01.2019 r.), a w przypadku braku konkretnego przepisu przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń + 12 miesięcy kalendarzowych, a w przypadku toczącego się postępowania do 10 lat od jego prawomocnego zakończenia lub do czasu wygaśnięcia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub momentu ustania celu, dla którego były przetwarzane.

3. Czy zawsze muszę podawać swoje dane? Które dane są wymagane, a które nie? Skąd mam wiedzieć, które dane mam podać?

 • Jeżeli chcesz nawiązać z nami współpracę – potrzebować będziemy Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania umowy i podanie danych jest niezbędne, jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, pamiętaj, że Twoje dane podlegają także ochronie, zgodnie z RODO.
 • Jeżeli jesteś kandydatem do pracy – podanie danych z zakresu art. 221. § 1 kodeksu pracy jest obowiązkowe. Oznacza to, że oczekiwać będziemy Twojego imienia i nazwiska, imion rodziców, adresu zamieszkania (adresu do korespondencji), daty urodzenia, wykształcenia i przebiegu Twojego dotychczasowego zatrudnienia. Ważne! Jeżeli chcesz nam podać więcej danych na swój temat czynisz to dobrowolnie i zostaniesz poproszony o udzielenie zgody na przetwarzanie przez nas tych dodatkowych informacji, które będą danymi osobowymi.
 • Jeżeli jesteś naszym pracownikiem – podanie danych z zakresu art. 221. § 2 kodeksu pracy jest obowiązkowe, poza danymi określonymi powyżej. Jakich? Imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci, numeru rachunku bankowego, numeru PESEL. Zostaniesz także poproszony o możliwość przetwarzania przez nas Twojego numeru telefonu w celu szybszego kontaktu i adres e-mail w celu wysłania PIT. Nie musisz się na to zgadzać. Podanie tych danych jest dobrowolne. Reszta danych, które będziemy przetwarzać w dużej mierze oparta będzie na ich dobrowolności podania, ale zawsze zgodna z celem do którego będą one zbierane.

4. Jestem cudzoziemcem, czy spółka przetwarza moje dane w inny sposób, niż obywateli polskich?

Nie przetwarzamy Twoich danych w inny sposób. Twoje dane osobowe również podlegają ochronie przepisów RODO, nienależnie z jakiego kraju pochodzisz. W tym przypadku będziemy potrzebować od Ciebie nieco więcej danych ze względu na obowiązujące przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców. Ze względu na to, że potrzebować będziemy kopię Twojego paszportu – by dołączyć go do wniosku o pozwolenie na pracę (niezależnie od typu zezwolenia), podstawą regulującą będzie tutaj art. 6 ust. 1 lit. c RODO, reszta będzie bez zmian, czyli przetwarzać dane będziemy zgodnie z powyższymi zasadami.

5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 • Uprawnionym podmiotom w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, w tym w szczególności ZUS, US, innym podmioty upoważnionym na podstawie przepisów prawa
 • Podmiotom, którym przekazanie danych jest konieczne do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Klientom u których będziesz pracować za naszym pośrednictwem (w ramach udostępnienia lub zawartej umowy powierzenia)
 • Twoje dane kontaktowe i identyfikacyjne (tj: imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail i nr telefonu) mogą zostać udostępnione organom publicznym, klientom i kontrahentom w celu umożliwienia realizacji zawartych umów oraz bieżącej współpracy firm, naszej reprezentacji w ramach powierzonych Tobie obowiązków i zadań służbowych poprzez zamieszczenie ich m.in. na imiennych pieczęciach, dokumentach firmowych, stronie internetowej – dotyczy to pracowników naszej spółki, którzy nie są zatrudnieni w ramach umowy o pracę tymczasową.
 • Podmiotom z którym zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. na podstawie art. 28 RODO), takie jak: podmioty świadczące nam usługi informatyczne, usługi hostingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy konsultingowe
 • Podmiotom upoważnionym na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych
 • organom państwowym w związku z prowadzonym postępowaniem
 • Klinice wykonującej badania medycyny pracy
 • Bankom
 • Facebook – jeżeli za pośrednictwem tej platformy i aplikacji Messenger kontaktujesz się nami – wówczas Facebook będzie również administratorem Twoich danych

6. Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 • Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także, z zastrzeżeniem włączeń i warunków wskazanych w artykułach 17 – 21 RODO, prawo do:
 • usunięcia danych („bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 • informacji o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych (art. 19 RODO),
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO)
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na fakt przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem przed cofnięciem zgody
 • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, na adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony / Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2; tel.: 22-860 70 86
 • Wycofania zgody w każdym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na tej podstawie (np. w przypadku gdy została udzielona przez Ciebie zgoda na kontaktowanie się z Tobą po zakończonej rekrutacji w celu przedstawienia innych ofert pracy. By wycofać zgodę należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych dpo@serwispersonalny.pl

7. Czy moje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i czy podlegam profilowaniu, co mogłoby jakkolwiek na mnie negatywnie wpłynąć?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (czyli do państw trzecich i organizacji międzynarodowych), są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale przetwarzanie to nie wpływa na podejmowanie decyzji które mogłyby wpłynąć negatywnie na Ciebie. Nie używany przy profilowaniu najnowszych technologii, które zagrażałyby twoim prawom i wolnościom. Jeżeli w przyszłości przetwarzać biedzimy Twoje dane osobowe poza obszarem EOG odbywać się to będzie na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul ochrony danych osobowych.

8. Z kim mogę porozmawiać na temat moich danych, nie wszystko jest dla mnie jasne i zrozumiałe. Do kogo mam się udać, by wycofać zgodę?

Ponieważ nasz spółka działa na rynku ok kilkunastu lat przetwarzamy dane osobowe na tzw. dużą skalę, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: dpo@serwispersonalny.pl Naszym inspektorem jest Pan Damian Dziuba.

9. Co jeszcze jest dla mnie ważne w ochronie moich danych przetwarzanych przez Spółkę Serwis Personalny Sp. z o.o.?

Powyższe informacje zostały podane na podstawie art. 13 RODO. Dodatkowo ważną dla Ciebie informacją jest sposób zabezpieczenia Twoich danych. Dokładamy wszelkich starań, by Twoje dane były bezpieczne, systematycznie analizujemy możliwe zagrożenia, które mogłyby wpłynąć na ich bezpieczeństwo, stosując część zabezpieczeń o których mowa w art. 32 RODO, w tym pseudonimizację. Co to oznacza? Oznacza, że w przypadku gdy rekomendujemy Ciebie u naszego Klienta otrzymuje on tylko taki zestaw informacji, który nie pozwoli mu ani na bezpośrednią ani na pośrednią identyfikację Ciebie. Nie pozna Twojego imienia i nazwiska – zostanie ono zastąpione tzw. akronimem, nie pozna Twoich danych kontaktowych, ani nazw miejsc poprzedniej pracy. Stosując domyślną ochronę danych oraz zasady określone w art. 5 RODO (zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczonego celu, prawidłowości integralności i poufności – wszystkie osoby posiadają stosowne polecenia i upoważnienia do przetwarzania Twoich danych) przestrzegamy zasady rozliczalności. Stosujemy zasadę, w myśl której „Chronimy Twoje dane, tak jak chcielibyśmy żebyście Wy chronili nasze”. Dodatkowo informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo usuwania komentarzy na platformie Facebook „Serwis Personalny” oraz w zarządzanej przez nas grupie: „Praca w Wielkopolsce” w przypadku, gdy uznamy, iż są one obraźliwe dla osób trzecich, nawołują do nienawiści, zawierają wulgaryzmy lub są niezgodne z oferowanymi przez nas usługami. Polityka prywatności może się zmieniać, przyczyną zmian może być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, czy też rozwój strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej polityki prywatności.

11. Czasami jesteśmy tak zwanym podmiotem przetwarzającym i możemy przetwarzać Twoje dane. Jak mam to rozumieć?

Serwis Personalny sp. z o.o. prowadząc szkolenia otrzymuje listę osób biorących w nim udział (np. od twojego pracodawcy). Zakres przekazanych danych to na ogół: Twoje imię i nazwisko, nazwa firmy w której pracujesz, nazwa twojego stanowiska pracy. Te dane są nam powierzone by potwierdzić Twoją obecność na szkoleniu organizowanym przez nas. W tym zakresie mamy podpisane umowy powierzenia z Twoim administratorem, który określił w tej umowie, co możemy zrobić z Twoimi danymi i jak długo możemy je przetwarzać.

12. Polityka ciasteczek – pliki cookies

 • Co to są pliki cookies? To niewielkie pliki tekstowe (.txt) wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies zapewniają przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym w trakcie lub po Twojej wizycie na stronach internetowych, w tym na stronie www.serwispersonalny.pl Pliki cookies używane na stronie: www.serwispersonalny.pl są wykorzystywane między innymi do zapamiętywania preferencji Użytkowników (przeglądarka internetowa, rodzaj urządzenia, czcionka, kolory), zabezpieczenia stron internetowych czy prowadzenia kampanii marketingowych. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów i stron www, obsługi logowania, niektórych formularzy kontaktowych. Niektóre funkcjonalności na stronie www.serwispersonalny.pl nie będą działały, jeśli nie wyrazisz zgody na zainstalowanie plików cookies (np. nie będzie możliwe wysłanie informacji z niektórych formularzy kontaktowych). W każdej chwili możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w swojej przeglądarce i w dowolnym momencie cofnąć zgodę na ich wykorzystanie.
 • Jakiego rodzaju plików cookie używamy? Cookies sesji – są one niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką, a tym samym – do możliwości poprawnego wyświetlenia zawartości odwiedzanej strony i korzystania z zawartych w niej funkcjonalności. Mają one na celu identyfikację danej sesji (czyli dialogu pomiędzy przeglądarką a serwerem) oraz Użytkowników komunikujących się z serwerem w tym samym czasie. Inne cookies (podmiotów zewnętrznych) – umożliwiają firmom zewnętrznym analizę takich danych jak: liczba odwiedzin, zachowanie użytkowników na stronach internetowych, rodzaj przeglądarek i urządzeń elektronicznych, informacje z plików typu „pixel” czy inne dane behawioralne (np. Twoja lokalizacja). Celem gromadzenia i przetwarzania tego rodzaju plików cookies jest zebranie informacji na temat profilu osób odwiedzających stronę: www.serwispersonalny.pl, ich zachowań oraz preferencji i zainteresowań poszczególnymi produktami. Umożliwiają one wyświetlanie reklam i ofert marketingowych oraz analizę informacji na temat zainteresowania użytkownika wyświetlonymi materiałami. Firmy, które świadczą usługi analityczne dla DDC Damian Dziuba Consulting , to między innymi: Facebook i Google.
 • Jak można nie wyrazić zgody (lub cofnąć zgodę) na zainstalowanie plików cookies? Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości. W każdym momencie możesz modyfikować zarządzanie plikami cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki, jednak obecnie nie masz możliwości wyboru rodzaju cookies, które akceptujesz. Cofniecie zgody wyłączy korzystanie z wszystkich plików cookies i może wpłynąć na niektóre funkcje www.serwispersonalny.pl powodując całkowite lub częściowe zablokowanie niektórych funkcji serwisu, takich jak np. podpowiadanie danych do logowania lub autouzupełnianie formularza produktowego. Po cofnięciu zgody nie zobaczysz też personalizowanych ofert na naszych stronach. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie plików cookies, skorzystaj z poniższych instrukcji:

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Strona internetowa www.serwispersonalny.pl używa plików "cookies". Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików "cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje: sesyjne. "Cookies" "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej). Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików "cookies" do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Zamknij